Calcular codi IBAN

Què és el codi IBAN?

El codi IBAN és un codi únic i irrepetible que identifica el compte que un client manté a qualsevol banc del món. L'IBAN s'ha creat a iniciativa de l'European Committee for Banking Standards (ECBS) amb l'objectiu de facilitar el procés automàtic dels pagaments transfronterers. Es tracta d'un codi que s'ha definit amb una extensió màxima de 34 caràcters, en què s'inclou el codi de país. 

En el cas d'Espanya, aquest codi està format únicament per 24 caràcters: els dos primers identifiquen el país d'origen del compte (a Espanya, ES). Els dos següents són els dígits de control. La resta (20 caràcters) és l'actual codi de compte client.