Cash management

La vostra empresa, sota control.
Automatitzeu les vostres operacions diàries per gestionar les finances de manera més eficaç.

Més informació

Gestió de tresoreria

Per evitar despeses financeres innecessàries és fonamental una gestió òptima de la tresoreria.

A BBVA us oferim diverses solucions per administrar eficientment el finançament i la liquiditat de la vostra empresa.  

Els nostres productes s'adapten a les necessitats de la vostra empresa.

Cash management

Gestioneu la liquiditat de la vostra empresa a través dels canals més innovadors.

Eurodipòsits

Per a inversions amb terminis molt curts, invertiu en Eurodipòsits.

Valors

Per operar en borsa, comprar o vendre valors.

Repos

Per invertir en actius molt segurs i saber per endavant la rendibilitat de la inversió.

Fons d'inversió

Per invertir en nombrosos actius i diversificar el risc.

Dipòsits a termini

Beneficieu-vos dels seus interessos a termini fix.

Renda fixa

Per rebre un interès periòdicament, invertiu en actius de renda fixa o bons.

BBVA Fons

Accés al cercador avançat de fons de BBVA.

Més informaciósobre BBVA Fons

BBVA net cash

Accediu a la banca en línia per a empreses i opereu de manera segura.

Més informaciósobre BBVA Net Cash