Como usar o renting de coches na túa empresa

Esta opción de alugamento comporta numerosas vantaxes para o empresario, tanto no plano económico como no de xestión

Unha das opcións máis habituais á hora de adquirir un vehículo para a nosa empresa é o renting: a través desta modalidade poderemos gozar dun coche da nosa elección durante un período que adoita ir dun a cinco anos, tempo no que pagamos unha cota fixa mensual na que estará incluído tanto o propio servizo de renting como o mantemento do coche, o seguro obrigatorio, os impostos de matriculación, circulación, seguro de asistencia… É dicir, a empresa poderá utilizar o vehículo coma se fóra seu, pero sen os inconvenientes asociados a el.

Unha vez finalizado o prazo do contrato, a nosa empresa devolverá o coche e poderá acceder a un novo vehículo, ben con outro contrato de renting ou renovando o que xa existía.

Báner Superior Rénting 2 Báner Superior Rénting 2
BBVA Autorenting
Aproveita as nosas ofertas e unha ampla proposta de coches de alta gama.

Como se tramita un renting

Á hora de acceder a un vehículo mediante renting, a nosa empresa terá que acudir a unha entidade de alugamento de vehículos sen condutor, que será a que tramite a operación de alugamento que se require para formalizar a adquisición do coche.

Como ocorre con outros servizos semellantes, a aprobación do renting estará suxeita ao estudo de viabilidade que realizará a entidade, que será a que actúe de intermediario co concesionario do vehículo.

Deste xeito, o habitual é que lle requiran:

  • Último imposto de sociedades.
  • Balance das contas da empresa.
  • Resumo anual do IVE e os catro trimestres do exercicio xa finalizado.
  • IVE trimestral do exercicio en curso.
  • Datos financeiros do avalista.

En definitiva, para que a operación de renting sexa aprobada, a empresa terá que demostrar a súa solvencia económica e o seu patrimonio.

Que vantaxes ten o renting para a túa empresa

Renunciar a comprar un vehículo para a empresa e no seu lugar alugalo mediante renting ten unha serie de vantaxes que convén ter en conta, motivo polo que moitas empresas se deciden a optar por esta vía para crear ou incrementar a súa frota de automóbiles.

A primeira delas, e a que máis chama a atención no plano económico, é que a empresa non ten que facerse responsable do mantemento, nin do seguro do coche. O aforro económico é evidente, máis aínda tendo en conta a perda de valor do vehículo co paso dos anos, un problema que a empresa non terá que xestionar xa que cando remate o contrato de renting, poderá optar por outro alugamento dun vehículo completamente novo.

Precisamente este é un aspecto que fai moi útil ao renting para aquelas empresas que necesiten ou queiran ter unha frota de vehículos actualizada, con modelos novos que incorporen as últimas tecnoloxías.

Por último, cabe sinalar como unha vantaxe considerable a simplificación de todas as xestións que teñen que ver coa frota de vehículos da empresa. Será a compañía de renting a encargada de xestionar os repostos necesarios (como os pneumáticos), así como a renovación dos seguros ou as revisións que procedan.

Báner Central Rénting 2 Báner Central Rénting 2
Descubre o autorénting para empresas de O BBVA
O vehículo que necesitas a unha cota competitiva e con grandes vantaxes

A que tipo de empresas lles convén o renting

En principio, calquera empresa pode beneficiarse de ter un coche ou unha frota de vehículos mediante renting; porén, aquelas que vaian darlle máis uso aos coches (o que implicará un maior desgaste e posibilidade de avarías), serán as que lle saquen máis partido a esta modalidade de alugamento.

No momento de pensar en adquirir un coche mediante renting, é importante que a empresa calcule ben os custos que vai asumir, xa que se o uso que lle vai dar ao vehículo é reducido e non se prevé un desgaste importante, talvez sexa máis conveniente optar por outras opcións.

CTA Rénting 2 CTA Rénting 2
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
  • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
  • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.