Orde de pagamento no teu negocio, en que consiste?

Explicámosche que son as ordes de pagamento internacionais e como te podes beneficiar de pagamentos máis rápidos nas importacións e exportacións
As ordes de pagamento poden resultar especialmente útiles á hora de realizar operacións de importación, xa que son o método máis sinxelo para ordenar pagamentos internacionais. Cando unha empresa emite unha orde de pagamento, o que fai é autorizar expresamente a súa entidade bancaria para que poña a disposición dun terceiro (beneficiario) unha certa cantidade de diñeiro.
Báner superior One View Báner superior One View
BBVA One View
Fai os pagamentos da túa empresa desde os teus outros bancos sen saír de O BBVA.

En que consiste unha orde de pagamento

Cando unha empresa ou ordenante emite unha orde de pagamento, dá instrucións e autorización expresa á súa entidade bancaria para que proceda a retirar fondos da súa conta e os poña a disposición do beneficiario no banco onde teña aberta a conta o beneficiario. O banco receptor pode ser distinto do banco emisor, pero grazas ás ordes de pagamento pode transferirse diñeiro aínda que o beneficiario e o ordenante non sexan clientes da mesma entidade bancaria ou residan en países distintos.

Como tramitar unha orde de pagamento

Para emitir unha orde de pagamento, o ordenante ten que solicitar a transferencia na súa oficina bancaria (enchendo e entregando o impreso correspondente) ou na súa aplicación de banca electrónica. En ambos os casos, é necesario que o ordenante se identifique e ofreza información sobre a cantidade para pagar, a divisa do pagamento e os datos bancarios do beneficiario.

No caso de que o banco pagador se encontre no estranxeiro, o ordenante tamén debe indicar o código Swift ou BIC, código bancario internacional de identificación que dá información sobre o nome do banco, a oficina e o país en que se encontra. Tamén se debe facilitar o código IBAN (Código Internacional de Conta Bancaria) da conta de destino, co que se poden identificar facilmente todas as contas bancarias en calquera lugar do mundo.

Báner Central One View Báner Central One View
Vas dun banco a outro para pagar aos teus provedores
Simplifica! Fai os pagamentos da túa empresa sen saír de O BBVA.

Tipos de orde de pagamento

En función das cantidades que o ordenante teña que aboar e do número de beneficiarios, existen dous tipos de orde de pagamento:

  • Transferencia individual: é a máis común. Mediante esta modalidade, o ordenante autoriza expresa e directamente a súa entidade para que execute a transferencia, realizando a solicitude persoalmente na súa oficina ou na sede de banca electrónica da súa entidade.
  • Transferencia en ficheiros: é unha opción moi útil en caso de que haxa que realizar un considerable número de pagamentos a diferentes beneficiarios, como pode ser o pagamento de nóminas ou pagamentos a provedores. Para tal fin, o ordenante ten que presentar na súa entidade bancaria unha listaxe que inclúa todos os beneficiarios cos importes que se queren aboar e as contas de destino. Esta operación realízase mediante un arquivo informático de maneira conxunta.

Vantaxes das ordes de pagamento

A principal vantaxe das ordes de pagamento, e a razón pola que moitos optan por este medio, é a súa rapidez. Ademais, é, canda o cheque, unha das opcións máis baratas para realizar un pagamento internacional. Por outra parte, permite realizar pagamentos en moeda estranxeira, mesmo cando o ordenante non dispón dunha conta bancaria con fondos na divisa na que necesita realizar o pagamento, o que resulta moi útil nas actividades de importación.

As ordes de pagamento tamén ofrecen ao beneficiario maior seguridade ca medios como o cheque, xa que garanten que o pagamento se realice rapidamente e que o beneficiario poida dispor do aboamento directamente na súa conta.

No BBVA somos especialistas en ofrecer solucións a negocios para mellorar a xestión. É por iso que dentro da funcionalidade OneView, o agregador financeiro permite visualizar e agregar a información de contas e tarxetas de calquera entidade financeira en España para obter información relevante acerca do estado financeiro do teu negocio. Unha das opcións que ofrece OneView é definir ordes de pagamento. A propia ferramenta mostra distintas opcións para esas ordes de pagamento, tendo en conta variables como as entidades implicadas ou o momento do traspaso de fondos e é o cliente o que escolle a que máis lle interesa. Solicita información sobre como empezar a facer uso das ordes de pagamento de xeito rápido e seguro para axilizar as túas operacións.

CTA One View CTA One View
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
  • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
  • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.