Control de ingresos e gastos no teu negocio, ferramentas útiles

Descubre que tipo de ferramentas tes á túa disposición para levar un rexistro contable dos teus gastos e dos teus ingresos
Levar unha contabilidade dos ingresos e dos gastos é fundamentais para calquera empresa: non se trata unicamente de algo imprescindible para poder cumprir coas obrigas legais e tributarias, é tamén unha medida necesaria para controlar o funcionamento diario do negocio, valorar os seus resultados e descubrir áreas de mellora ou puntos negros para unha optimización do rendemento. Para facilitar esta contabilidade, existen un gran número de aplicacións e programas de xestión que van desde a máis sinxela folla de cálculo ata complexas solucións de planificación de recursos empresariais. A continuación, falámosche dalgunhas das ferramentas máis comúns para levar un control dos ingresos e dos gastos no teu negocio.
Báner superior One View Báner superior One View
BBVA One View
Fai os pagamentos da túa empresa desde os teus outros bancos sen saír de O BBVA.

Contabilidade básica mediante follas de cálculo

As follas de cálculo son unha das solucións máis sinxelas e económicas para levar un control dos ingresos e dos gastos. Son unha ferramenta ao alcance de calquera autónomo ou pequena empresa e moi fáciles de utilizar se non se queren realizar operacións complicadas. Na súa versión máis sinxela, unha folla de cálculo reflicte os asentos de maneira similar a como o facían os libros contables tradicionais, con columnas para indicar a data e a cantidade do ingreso ou o gasto e o resultado deste movemento na contabilidade xeral. Ademais, se se dispón de suficientes coñecementos, poden introducirse fórmulas moito máis complexas que automaticen os procesos e elaboren gráficos e resumos de movementos para facilitar unha análise da evolución da empresa ou a presentación de documentos fiscais. A aplicación de follas de cálculo máis estendida é Excel, que forma parte do paquete de Microsoft Office; pero tamén hai aplicacións gratuítas, moitas delas compatibles coa primeira, que poden utilizarse para levar un control dos gastos e dos ingresos.
Báner Central One View Báner Central One View
Vas dun banco a outro para pagar aos teus provedores
Simplifica! Fai os pagamentos da túa empresa sen saír de O BBVA.

Programas e aplicacións de contabilidade

Moitos programas sinxelos de contabilidade non son senón follas de cálculo complexas, nas que os procesos e as fórmulas se estableceron de antemán de maneira que o usuario encontre os resultados desexados con só introducir os datos. Son a solución perfecta para os que necesitan controlar os seus gastos e ingresos e elaborar desagregacións e informes máis detallados, pero que non queren complicarse aprendendo fórmulas de Excel avanzadas ou utilizando solucións de xestión máis caras e complexas. Ademais, a maioría dos programas de contabilidade ofrecen funcionalidades adicionais, como padróns autocompletables cos distintos modelos fiscais ou a posibilidade de realizar orzamentos, facturas ou albarás. A oferta de programas deste tipo é moi extensa, e é posible encontrar aplicacións específicas adaptadas ás necesidades de case todos os sectores.

ERP ou programas de planificación de recursos empresariais

Os ERP ou programas de Enterprise Resource Planning son solucións complexas de xestión empresarial integral. Este software ofrece ferramentas para xestionar non só a contabilidade, senón tamén outros aspectos da administración empresarial como a produción, as vendas, o inventario ou os recursos humanos. Tendo en conta que se trata de solucións integrais, que poden afectar á totalidade dos departamentos e centros de información, o proceso de adaptación e implantación pode presentar dificultades, ademais de requirir o apoio de consultores especializados. Porén, non se pode negar que estas solucións de xestión global ofrecen múltiples vantaxes: desde o aforro de tempo e recursos que supón a automatización dos procesos, ata as facilidades para compartir información e para o aloxamento na nube, ou as múltiples opcións de personalización en función das necesidades de cada negocio.

BBVA One View e BBVA Net Cash, as solucións de BBVA para controlar os teus gastos e os teus ingresos

Os clientes do BBVA que queren encontrar unha funcionalidade sinxela para levar un control dos seus ingresos e gastos dispoñen de BBVA One View, un agregador financeiro sinxelo e intuitivo para conseguir ver produtos que teñas en calquera entidade, dunha simple ollada. Con só uns poucos clics, podes agregar contas, contas de crédito e tarxetas de calquera entidade para ter unha visión completa da posición global da túa tesouraría nun único sitio. Ademais, pódense descargar os movementos das contas agregadas integradas nun único formato.

BBVA One View tamén dispoñible en O BBVA Net Cash, a banca en liña para empresas, que ofrece un conxunto de ferramentas para empresas e institucións que poden operar en función das súas necesidades. Con O BBVA Net Cash, que tamén está dispoñible para móbil, é posible xestionar todas as operacións de cobramentos e pagamentos e simplifica a xestión financeira da túa empresa. Tamén permite realizar transferencias, xestionar créditos documentarios ou realizar operacións de factoring ou confirming. Ademais, é posible acceder a información detallada e completa de todas as súas contas, tesouraría, financiamento, avais e fondos de investimento.

BBVA Net Cash non é a única aplicación desenvolvida por O BBVA co obxectivo de facer máis fácil a vida dos seus clientes. Sempre á vangarda da innovación, o BBVA desenvolveu distintas aplicacións específicas para os usuarios de banca móbil, os interesados no mercado inmobiliario ou os profesionais que queren utilizar o móbil para faceren cobramentos con tarxeta, entre outros. Se queres saber como podes utilizar BBVA Net Cash ou outras aplicacións de O BBVA, entra en bbva.es e explora as nosas ferramentas.

CTA One View CTA One View
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
  • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
  • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.