Control de xestión na pequena e mediana empresa

Descubre como obter os mellores resultados grazas a unha boa xestión
Emprender un proxecto empresarial require un alto nivel de organización e planificación, especialmente cando se trata dunha empresa non moi grande. As pequenas e medianas empresas en España enfrontáronse a grandes dificultades nos últimos anos e moitos expertos coinciden en que a falta de coordinación na xestión é un dos factores que obstaculizaron o seu crecemento. O control de xestión é precisamente o proceso que ten como obxectivo organizar a planificación e avaliación dos resultados dunha empresa para mellorar o seu rendemento. A continuación, explicámosche en que consiste o control de xestión e como implantar este proceso para alcanzar o éxito.
Báner superior One View Báner superior One View
BBVA One View
Fai os pagamentos da túa empresa desde os teus outros bancos sen saír de O BBVA.

Que é o control de xestión?

O control de xestión é un conxunto de procesos destinados a lograr o cumprimento dos obxectivos nunha empresa. Este método de xestión é especialmente importante en pemes que necesitan desenvolver o seu negocio e encontrar o seu espazo nun mercado dominado polas grandes multinacionais. Este sistema de xestión inclúe tanto a planificación previa como a aplicación e avaliación posterior dos resultados, de modo que se poida valorar o funcionamento da estratexia de negocio e adaptala ou mellorala sempre que sexa necesario. Trátase, polo tanto, dunha xestión integral que inclúe todos os niveis de operación das pemes. A filosofía deste método de xestión defende que a análise é esencial para controlar a evolución dun negocio. Para desembocar nunha toma de decisións fundamentada e favorable para a empresa, esta análise débese realizar a partir de información financeira, administrativa e operativa. O responsable de levar a cabo este control de xestión é o controller. Esta figura xurdiu para cubrir a necesidade das pemes de realizar unha xestión integral, que non só incorpore os distintos elementos da empresa, senón tamén a interacción que existe entre eles.

Elementos de planificación do control de xestión

O primeiro paso para realizar un bo control de xestión é establecer un plan estratéxico que sexa realista ao mesmo tempo que ambicioso. Para iso, hai que tomar como punto de partida a situación da empresa e realizar unha avaliación dela. Unha vez elaborado o plan, é fundamental pór por escrito os seus obxectivos, xunto cos pasos que se deben seguir e o prazo no que se espera alcanzalos. Así que se creou un plan, é necesario distribuír e asignar os distintos recursos da empresa ás actividades e departamentos involucrados nel. Só así é posible optimizar os recursos dispoñibles e conseguir os mellores resultados.

Aplicación da estratexia de control de xestión

A actividade de control de xestión dunha empresa non acaba na planificación. Un dos pasos fundamentais deste método é o seguimento da aplicación dos plans estratéxicos. A toma de decisións dunha empresa sempre ten que estar fundamentada e baseada en informes e datos reais, polo que a planificación debe acompañarse ademais dunha análise a tempo real que achegue os datos necesarios para que as decisións sexan as máis beneficiosas para o negocio en cada momento. Unha peme cun bo sistema de control de xestión supervisa que o plan estratéxico se implante correctamente. Isto implica comprobar que a utilización dos recursos sexa a planificada e siga as pautas establecidas nos orzamentos. Esta análise paralela á actividade da empresa permite identificar as desviacións segundo ocorren, é dicir, facilita detectar rapidamente calquera fallo na implantación do plan. Se estes erros se detectan inmediatamente, resulta máis sinxelo encontrar unha solución ou modificar o plan para mellorar o rendemento da empresa. Se, polo contrario, non existe este seguimento e calquera desviación do plan pasa desapercibida, a empresa pode chegar a perder moito tempo e diñeiro tratando de solucionar os fallos a posteriori.
Báner Central One View Báner Central One View
Vas dun banco a outro para pagar aos teus provedores
Simplifica! Fai os pagamentos da túa empresa sen saír de O BBVA.

Avaliación e corrección de erros

Ademais de corrixir erros puntuais canto antes, toda empresa debe buscar a mellora continua do seu negocio. Os responsables do control de xestión deben realizar análises constantes para proceder a unha avaliación posterior. Esta avaliación ten que medir os resultados da empresa en comparación co plan estratéxico e modificar a actuación da primeira en caso de que sexa necesario. Os resultados da avaliación poden incluso motivar a creación de novas estratexias ou a reformulación dos plans anteriores para optimizar a operativa da peme. Tanto nesta etapa de avaliación como na etapa previa de análise, a utilización de sistemas de información e novos avances tecnolóxicos supón unha gran vantaxe. Na actualidade, o software dispoñible permite automatizar moitos destes procesos e levar a cabo estudos de gran complexidade en cuestión de segundos. No BBVA somos conscientes dos desafíos aos que se enfrontan as pemes, polo que creamos unha ampla gama de produtos para facilitar a súa xestión e finanzas. Ofrecémosche desde contas e tarxetas ata seguros e opcións de financiamento especialmente deseñados para empresas destas dimensións, todo iso coa comodidade de poder realizar as túas xestións bancarias desde calquera sitio grazas ao noso sitio web ou aplicación móbil. Ademais, podes beneficiarche da nosa banca en liña BBVA Net Cash e xestionar todas as túas finanzas nunha única plataforma.

Tamén che ofrecemos BBVA One View, un servizo que che permite importar a información financeira de contas, tarxetas, TPVs e información de préstamos e créditos do teu negocio, para tero todo controlado dunha ollada. Os movementos están clasificados para facilitar a súa conciliación e dispós de informes personalizados da túa tesouraría. Dispón tamén de alertas personalizadas en caso de imprevistos e a posibilidade de fixarche obxectivos. Para axudarte a tomar mellores decisións, un motor intelixente recoméndache o mellor método de pagamento segundo as túas preferencias e as características da transacción.

Fai os pagamentos da túa empresa desde os teus outros bancos sen saír de O BBVA

Tanto se a túa empresa é grande como pequena, seguro que traballas con máis dun banco. Por iso, en O BBVA intentamos facilitarche o día a día con O BBVA One View. Unha ferramenta coa que ademais de ter unha visión global dos teus diferentes bancos, agora tamén che permite facer os pagamentos da túa empresa desde os teus outros bancos sen saír de O BBVA**.

  • De forma áxil e sinxela: elixe unha das túas contas agregadas, completa os datos de beneficiario, importe e concepto e listo, haberase iniciado o pagamento. O banco que reciba a orde desde BBVA executará a transferencia. O xustificante da operación poderaso descargar directamente, así se acabou ter que ir dun banco a outro.
  • Seguro: as túas claves sempre serán túas. Desde BBVA só pedirémosche as claves dos teus outros bancos no momento do agregamento. Despois, para iniciar pagamentos, as claves soas che pediranas os teus outros bancos.
  • Sen comisións: non che cobraremos ningunha comisión por este servizo. Só pagarás o que o teu outro banco cóbreche habitualmente polas transferencias estándares e inmediatas.
  • E moitas máis funcionalidades: ademais de realizar as operacións, poderás ver o histórico de pagamentos ordenados por data, os pagamentos pendentes de sinatura e cancelar os pagamentos xornais, etc.

Todo sen saír de O BBVA.

O iniciador de pagamentos de O BBVA One View está dispoñible para as transferencias desde Caixabank, Santander, Popular, Bankinter, Unicaja e Bankia.

CTA One View CTA One View
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
  • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
  • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.