Clasificación de empresas segundo o seu tamaño

Existen distintos criterios para encadrar unha empresa en función do seu tamaño como pequena, mediana ou grande
Tradicionalmente, as empresas clasifícanse segundo o seu tamaño en pequenas, medianas e grandes. Como xa sabemos, o conxunto das dúas primeiras denomínase de forma abreviada pemes (pequenas e medianas empresas). Ademais, ultimamente tamén se lles sumou a estes tres grupos un cuarto: as microempresas, que tamén se inclúen nas pemes.
Báner superior Préstamo Online Negocios Báner superior Préstamo Online Negocios
Préstamo Online Negocios BBVA
Contratación sinxela e inmediata, sen documentación económica.
O feito de que unha empresa se encadre nun destes catro grupos é bastante importante xa que, por exemplo, existen moitas subvencións públicas para as pemes ás que non poden acceder as empresas de maior tamaño, e para que unha empresa se poida acoller a elas debe demostrar a súa condición de peme.

Criterios para a clasificación de empresas por tamaño

Existen varios criterios para realizar esta clasificación de empresas. Algúns deles son os seguintes:

  • Criterio económico: clasifica as empresas en función do seu volume de facturación, é dicir, dos ingresos obtidos polas vendas.
  • Criterio técnico: é o nivel tecnolóxico, isto é a innovación en capital.
  • Criterio patrimonial: baséase no patrimonio que as empresas teñen: bens, dereitos e obrigas.
  • Criterio organizativo: refírese ao número de traballadores da empresa e á súa organización.

Normalmente, o criterio máis utilizado é o organizativo, referente ao número de traballadores.

Báner central Préstamo Online Negocios Báner central Préstamo Online Negocios
Financia os teus investimentos
Coñece o Préstamo Online para negocios.
Neste sentido, a Lei 5/2015, de fomento do financiamento empresarial, sinala que unha microempresa é a que ten menos de dez traballadores e un volume de facturación anual inferior a dous millóns de euros ou un activo total inferior a dous millóns de euros; unha pequena empresa é a que ten un máximo de 49 traballadores e un volume de facturación ou total de activo inferior a dez millóns de euros; e as medianas empresas son as que teñen menos de 250 traballadores e un volume de facturación inferior a cincuenta millóns de euros ou un activo menor a 43 millóns de euros. Por último, as grandes empresas son as que superan estes parámetros.
CTA Préstamo Online Negocios CTA Préstamo Online Negocios

Tamén che podería interesar

  • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
  • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.
  • Explicámosche cales son os principais pasos a seguir para crear unha franquía e que fases ten.