Certificado dixital e outro requisitos para a alta en liña da túa empresa

Descubre todo o que necesita a túa empresa para abrir unha conta bancaria de forma totalmente en liña.
Un dos trámites necesarios para que unha empresa poida operar é abrir unha conta bancaria. Un proceso que aparentemente debería ser fácil de realizar e que, porén, pode chegar a converterse nunha preocupación para calquera empresario. Ata agora, a apertura dunha conta bancaria para empresas podía tardar ata 15 días en facerse efectiva. Agora, coa nova alta en liña de O BBVA, o tempo redúcese considerablemente grazas ao seu proceso, cómodo e sinxelo, en que será necesario o certificado dixital da empresa . Descubre como utilizar este último e que outros requisitos necesitas para iniciar hoxe dita alta en liña.
Top Alto En liña Empresas Top Alto En liña Empresas
Alta En liña Empresas
Estrea banco coa Conta Negocios Bienvenida, sen comisións e alta 100 % En liña.

Como funciona o certificado dixital para empresas?

O certificado dixital é un documento identificativo que permite tanto a particulares coma a empresas realizar todo tipo de trámites de forma telemática sen necesidade de acudir presencialmente aos organismos da administración pública correspondentes. Ademais, a sede electrónica onde se solicita está dispoñible as 24 horas do día, os 365 días do ano, polo que o trámite se pode realizar en calquera momento. 

Nel recóllense os datos identificativos da empresa , o que, ademais de evitar trámites burocráticos e axilizar os procesos, garante que estes foron autenticados polo organismo emisor do certificado, a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT). Hoxe en día, máis de 650.000 empresas en toda España (un 60% do total) levan a cabo os seus trámites burocráticos de maneira máis sinxela grazas a este certificado en liña.

Á hora de abrir unha conta bancaria para empresas, é necesario solicitar o certificado dixital de administrador único e solidario. Neste caso, o titular identifícase non só como persoa física pertencente a unha empresa, senón tamén como administrador da mesma. Con el, pódense realizar trámites para bonificacións por accións de formación, Axencia Estatal Tributaria, etc. Poden solicitar a súa emisión todos aqueles administradores únicos ou solidarios que teñan inscritas as súas facultades de representación no Rexistro Mercantil, desde que non fosen revogadas. A solicitude pódese completar pola Internet se se conta cun certificado de persoa física FNMT válida ou un DNI electrónico (DNIe), ou acudindo a unha oficina de rexistro para acreditar a identidade do administrador. Do mesmo xeito que o certificado electrónico de persoas físicas, o certificado dixital de administrador único e solidario deberá descargarse nun equipo informático previo pagamento do mesmo e ten unha validez de dous anos.

Que outros documentos necesítanse para realizar a alta en liña?

Ademais dun certificado dixital de administrador único e solidario, para abrir unha conta de empresa en liña necesítanse outros documentos que o administrador debe achegar.

En primeiro lugar, é necesario acreditar a identidade da empresa para a que se vaia a crear a conta en liña utilizando o Documento Nacional de Identidade do administrador único ou solidario da empresa

En segundo lugar, o administrador debe presentar as escrituras de constitución e poderes da empresa . Para constatar que un representante conta cos poderes necesarios para representar a empresa, débense someter os mesmos a unha verificación, segundo o cal os poderes deben ser outorgados ante notario e inscritos no Rexistro Mercantil. Estes poderes aparecen na escritura de constitución, así como en calquera outra escritura de apoderamento que fose outorgada pola empresa.

Por último, será necesaria a validación da solicitude mediante sinatura. O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas pon a disposición do usuario un sistema de autosinatura gratuíto, o cal permite asinar electronicamente calquera solicitude de maneira sinxela.

Central Alta En liña Empresas Central Alta En liña Empresas
Queres estrear banco para o teu negocio?
Faino coa nosa Alta En liña para Empresas, sen comisións

Como obter o software de autosinatura

O software de autosinatura está dispoñible no Portal da Administración Electrónica (PAE), onde se pode descargar en diferentes versións en función do sistema operativo do equipo (Mac, Windows ou Linux). Trátase dun programa informático accesible desde o navegador, o que facilita a sinatura para procedementos administrativos en páxinas de Administración Electrónica. O usuario indica que ficheiro desexa asinar e a aplicación escolle automaticamente o formato de sinatura que debe aplicar.

Grazas ao novo servizo de alta en liña para empresas de O BBVA, crear unha conta bancaria para o teu negocio é un proceso áxil e sinxelo que se pode realizar nuns poucos minutos. Con tan só un certificado dixital de empresa (avalado e entregado pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre), o DNI do administrador único ou solidario, as escrituras de constitución e poderes da empresa e o software de autosinatura (co que se garante a seguridade do proceso), podes completar o trámite sen necesidade de acudir a unha sucursal bancaria. Ademais, desde BBVA, desenvolvemos un servizo que nos permite garantir a fiabilidade dos datos e brindarche a tranquilidade propia dun proceso avalado polos altos estándares de seguridade que nos caracterizan. Se queres dar de alta á túa empresa, visita bbva.es e comeza a utilizar a túa nova conta en liña ao instante.

CTA Alta En liña Empresas CTA Alta En liña Empresas
2 - Alta En liña Empresas - Tamén podería interesarche 2 - Alta En liña Empresas - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Descubre as vantaxes de contratar unha conta para o teu negocio sen necesidade de ter que acudir á túa oficina.
  • O certificado dixital permite realizar as xestións administrativas da túa empresa de forma máis cómoda e áxil.
  • Explicámosche como podes abrir a conta bancaria da túa empresa a través da Internet en poucos minutos e de forma sinxela.