Ordre de pagament en el teu negoci, en què consisteix?

T'expliquem què són les ordres de pagament internacionals i com pots beneficiar-te de pagaments més ràpids en les importacions i exportacions
Les ordres de pagament poden resultar especialment útils a l'hora de fer operacions d'importació, ja que són el mètode més senzill per ordenar pagaments internacionals. Quan una empresa emet una ordre de pagament, autoritza expressament la seva entitat perquè posi a disposició d'un tercer (beneficiari) una quantitat de diners determinada.
Bàner superior One View Bàner superior One View
BBVA One View
Fes els pagaments de la teva empresa des dels teus uns altres bancs sense sortir de BBVA.

En què consisteix una ordre de pagament?

Quan una empresa o ordenant emet una ordre de pagament, dona instruccions i autorització expressa a la seva entitat bancària perquè retiri fons del seu compte i els posi a disposició del beneficiari en el banc on tingui obert el compte. El banc receptor pot ser diferent que el banc emissor, però gràcies a les ordres de pagament es poden transferir diners encara que el beneficiari i l'ordenant no siguin clients de la mateixa entitat bancària o resideixin en països diferents.

Com es tramita una ordre de pagament?

Per emetre una ordre de pagament, l'ordenant ha de sol·licitar la transferència a la seva oficina bancària (mitjançant el lliurament del document complimentat corresponent) o a través de l'aplicació de banca electrònica. En ambdós casos, cal que l'ordenant s'identifiqui i ofereixi informació sobre la quantitat que s'ha de pagar, la divisa del pagament i les dades bancàries del beneficiari.

En cas que el banc pagador sigui a l'estranger, l'ordenant també ha d'indicar el codi SWIFT o BIC, el codi bancari internacional identificatiu que dona informació sobre el nom del banc, l'oficina i el país on és. També s'ha de facilitar el codi IBAN (codi internacional de compte bancari) del compte de destinació, amb què es poden identificar fàcilment tots els comptes bancaris a qualsevol lloc del món.

Bàner Central One View Bàner Central One View
Vas d'un banc a un altre per pagar als teus proveïdors
Simplifica! Fes els pagaments de la teva empresa sense sortir de BBVA.

Tipus d'ordre de pagament

En funció de les quantitats que l'ordenant hagi d'abonar i del nombre de beneficiaris, hi ha dos tipus d'ordre de pagament:

  • Transferència individual: és la més comuna. Mitjançant aquesta modalitat, l'ordenant autoritza de manera expressa i directa l'entitat perquè executi la transferència. La sol·licitud es pot fer personalment a l'oficina o a través de la banca electrònica de la seva entitat.
  • Transferència per fitxers: és una opció molt útil en cas que calgui fer un nombre considerable de pagaments a diversos beneficiaris, com pot ser el pagament de nòmines o pagaments a proveïdors. A aquest efecte, l'ordenant ha de presentar un llistat que inclogui tots els beneficiaris, juntament amb els imports per abonar i els comptes de destinació, en la seva entitat bancaria. Aquesta operació es fa mitjançant un fitxer informàtic de manera conjunta.

Avantatges de les ordres de pagament

El principal avantatge de les ordres de pagament i el motiu per les quals opten per aquest mitjà és la rapidesa. A més, juntament amb els xecs, és una de les opcions més barates per fer pagaments internacionals. D'altra banda, permet fer pagaments en moneda estrangera, fins i tot quan l'ordenant no té un compte bancari amb fons en la divisa en què necessita fer el pagament, cosa que resulta molt útil en les activitats d'importació.

Les ordres de pagament també ofereixen al beneficiari més seguretat que altres mitjans com el xec, ja que garanteixen que el pagament es farà ràpidament i que el beneficiari podrà disposar de l'abonament directament al seu compte.

A BBVA som especialistes a oferir solucions a negocis per millorar la gestió. És per això que, dins de la funcionalitat OneView, l'agregador financer permet visualitzar i agregar la informació de comptes i targetes de qualsevol entitat financera a Espanya per obtenir informació rellevant sobre l'estat financer del teu negoci. Una de les opcions que ofereix OneView és definir ordres de pagament. L'eina mostra diverses opcions per a les ordres de pagament i calcula moltes variables, com ara les entitats que estan implicades en la transacció o el moment del traspàs dels fons. El client tria les que més li interessen. Sol·licita informació sobre com començar a utilitzar les ordres de pagament d'una manera ràpida i segura per agilitzar les teves operacions.

CTA One View CTA One View
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.