Classificació d'empreses segons la seva mida

Hi ha diversos criteris per enquadrar una empresa en funció de la seva mida com a petita, mitjana o gran
Tradicionalment, les empreses es classifiquen segons la mida en petites, mitjanes i grans. Com ja sabem, al conjunt de les dues primeres se'l denomina de manera abreujada pimes (petites i mitjanes empreses). A més, últimament s'ha sumat a aquests tres grups un quart: les microempreses, que també s'inclouen en les pimes.
Bàner superior Préstec Online Negocis Bàner superior Préstec Online Negocis
Préstec Online Negocis BBVA
Contractació senzilla i immediata, sense documentació econòmica.
El fet que una empresa s'enquadri en un d'aquests quatre grups és força important, ja que, per exemple, hi ha moltes subvencions públiques per a les pimes de les quals no poden gaudir les empreses més grans, i perquè una empresa s'hi pugui acollir ha de demostrar la seva condició de pime.

Criteris per a la classificació d'empreses per mida

Hi ha diversos criteris per fer aquesta classificació d'empreses. Per exemple, els següents:

  • Criteri econòmic: classifica les empreses en funció del volum de facturació, és a dir, dels ingressos obtinguts per les vendes.
  • Criteri tècnic: és el nivell tecnològic, això és la innovació en capital.
  • Criteri patrimonial: es basa en el patrimoni que les empreses tenen: béns, drets i obligacions.
  • Criteri organitzatiu: es refereix al nombre de treballadors de l'empresa i a la seva organització.

Normalment, el criteri més utilitzat és l'organitzatiu, referent al nombre de treballadors.

Bàner central Préstec Online Negocis Bàner central Préstec Online Negocis
Finança les teves inversions
Coneix el préstec Online per a negocis.
En aquest sentit, la Llei 5/2015, de foment del finançament empresarial, indica que una microempresa és la que té menys de deu treballadors i un volum de facturació anual inferior a dos milions d'euros o un actiu total inferior a dos milions d'euros; una petita empresa és la que té un màxim de 49 treballadors i un volum de facturació o total d'actiu inferior a deu milions d'euros; i les mitjanes empreses són les que tenen menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a cinquanta milions d'euros o un actiu inferior a 43 milions d'euros. D'altra banda, les grans empreses són les que sobrepassen aquests paràmetres.
CTA Préstec Online Negocis CTA Préstec Online Negocis

També et podria interessar

  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.
  • T'expliquem quins són els principals passos a seguir per crear una franquícia i quines fases té.