Què és la validació?

T'expliquem en què consisteix aquest document vital per fer tràmits

La validació de poders és el document en què s'acredita la comprovació per part d'una entitat que les facultats o poders d'una o diverses persones físiques són suficients per actuar en nom i representació d'una determinada persona jurídica en la realització de determinades actuacions davant una altra entitat, l'Administració pública i/o els seus organismes.

Qualsevol entitat de crèdit, per exemple abans d'obrir un compte a nom d'una societat i permetre-li operar o per fer altres actuacions per compte i en nom d'una altra entitat, sol·licitarà els poders corresponents, que hauran d'haver estat atorgats davant notari i inscrits en el Registre Mercantil . Aquests poders apareixeran en l'escriptura de constitució, així com en qualsevol altra escriptura d'apoderament addicional que hagi estat atorgada per l'empresa.

Bàner superior Compte Negocis Bàner superior Compte Negocis
Compte Negocis
El compte per al teu negoci sense comissió de manteniment.

El procés d'estudi de les escriptures d'apoderament fet per les entitats de crèdit rep el nom de validar i permet determinar l'extensió, l'abast i les limitacions concedides per la societat als seus apoderats. Aquest estudi acaba amb la denominada validació, per la qual es fa constar que els poders presentats per l'entitat són suficients per representar-la.

Bàsicament, la informació que conté la validació respon a les preguntes: qui pot actuar en representació de l'empresa? Quin tipus d'actuacions pot fer o sol·licitar? I com ha d'actuar, si pot actuar només amb la seva signatura o amb la seva signatura i les d'altres representants de l'empresa?

Per tant, la validació permet identificar qui i en quines condicions (límits de disposició, nombre de signatures necessàries per operar, etcètera) pot actuar en nom de la societat. Per exemple, una empresa pot determinar que per signar un xec, contractar un préstec o tancar un compte siguin necessàries les signatures de dos dels seus apoderats, mentre que per ingressar en compte només sigui necessària la signatura d'un d'ells. 

Documentació requerida per fer la validació

Amb caràcter general, la documentació que es necessita és la següent:

  • Escriptura en què s'hagi formalitzat el poder a favor de l'apoderat o apoderada o, si escau, escriptura de nomenament d'administrador de la mercantil.
  • DNI de l'apoderat.
  • Escriptura de constitució de la mercantil.
  • L'escriptura ha d'estar inscrita en el Registre Mercantil (llevat que sigui un poder especial per a un expedient específic).
Bàner Central Compte Negocis Bàner Central Compte Negocis
BBVA per a autònoms i pimes
Un compte adreçat tant a autònoms com a pimes que necessitin un compte per a la seva activitat professional.

Per a què serveix la validació?

La validació permet a l'entitat tenir la seguretat que és identificada correctament davant l'entitat de crèdit, l'Administració pública i/o els seus organismes, de manera que un tercer no legitimat no pugui actuar en nom seu i, d'altra banda, permet justificar adequadament les operacions que fa amb una altra entitat. Lògicament, perquè tot funcioni correctament, l'entitat haurà d'actualitzar periòdicament la informació dels seus apoderats i comunicar qualsevol canvi que es produeixi en aquest sentit.
CTA Compte Negocis CTA Compte Negocis
Empreses - També podria interessar-te Empreses - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.