Cantidade fixa

 • Comisión anual por emisión e mantemento dunha tarxeta de crédito 0 € que se paga na súa totalidade na primeira cota e se suma ao capital.

  • TIN: 4,75 % anual.
  • Límite de crédito 1.500 €.

  Pagamento a prazos por unha cantidade fixa mensual: cada mes pagará unha cantidade fixa mensual que inclúe capital, xuros íntegros do período e comisións íntegras devindicadas no período de liquidación. O importe mínimo mensual é de 12 € e poderá escoller calquera cantidade superior. 

  Se escolle a forma de pagamento Cota Fixa, data de pagamento do recibo o día 5 do mes seguinte á liquidación, o límite de crédito da súa tarxeta é de 1.500 € e realiza unha única compra por este importe no mesmo día en que contrata a tarxeta (por exemplo no día 1 de maio), ao tipo de xuro nominal anual do 4,75 % e cunha cota mensual de 145 euros (comprensiva de capital, xuros e comisións), informámolo/a do que pagará:

  • 11 cotas de 130 euros. A primeira cota inclúe o importe total da comisión anual por emisión e mantemento dunha tarxeta de crédito que é de 0 €, polo que vostede amortiza menos capital do importe total disposto. Esta comisión liquídase no día 20 do mes.
  • Unha última cota de 109,19 €.
  • O importe total que haberá que pagar será de 1.539,19 € e a TAE resultante será do 4,83 %. 

  A data de liquidación da cota mensual é o día 20 de cada mes, pero se vostede escolleu pagar o recibo o día 5, pagará xuros por esa cota desde a data de liquidación ata a data de pagamento. 

  A cantidade fixa mensual non poderá ser inferior ao 3 % do saldo disposto que reflicta o extracto da "Conta de tarxeta de crédito" antes da liquidación, máis os xuros xerados e as comisións correspondentes durante o período mensual de liquidación correspondente.

Pagamento personalizado

 • Este sistema permítelle adiar o pagamento do importe dunha compra realizada coa tarxeta ou o saldo disposto da súa tarxeta despois da liquidación mensual, sempre que sexa igual ou superior a 50 €. O importe das cotas será unha cantidade fixa (que inclúe capital e xuros) e que dependerá do prazo que escolla, dentro dun mínimo de 7 cotas e un máximo de 36. Os pagamentos personalizados liquídanse no último día hábil de cada mes. 

  Pagamento personalizado con xuros 

  Comisión anual por emisión e mantemento dunha tarxeta de crédito de 0 € (1).

  • TIN: 4,75 % anual.
  • Límite de crédito 1.500 €. 

  Se o límite de crédito da súa tarxeta é de 1.500 € e realiza unha compra pola totalidade do límite no mesmo día en que contrata a tarxeta (por exemplo no día 1 de maio) e escolle pagalo en 12 meses, informámolo/a do que pagará:

  • a primeira cota será de 6,05 euros, inclúe só xuros e o importe
  • íntegro da comisión anual por emisión e mantemento dunha tarxeta de crédito que é de 0 €.
  • As seguintes 11 cotas serán de 139,62 € cada unha.
  • O recibo mensual que haberá que pagar será de 1.541,87 euros e a TAE resultante será do 4,87 %. 

  Pagamento personalizado con comisión

  Comisión anual por emisión e mantemento dunha tarxeta de crédito de 0 € (1). 

  Comisión por adiamento: 2,9 %, 3,6 %, 4,3 % ou 5 % sobre o importe adiado segundo o prazo escollido en 3, 4, 5 ou 6 meses. 

  Límite de crédito 1.500 €. 

  A continuación detállanse os exemplos do pagamento personalizado con comisión de 3 a 6 meses, xa que representan as TAE máximas e mínimas respectivamente. O TIN en todos os casos é 0 %.

  Se o límite de crédito da súa tarxeta é de 1.500 €, realiza unha compra pola totalidade do límite o mesmo día en que contrata a tarxeta (por exemplo no día 1 de maio) e escolle pagalo en 6 meses, informámolo/a do que pagará:  

  A primeira cota será de 368 euros e inclúe a parte correspondente de capital, a comisión de xestión de adiamento, que é do 5 % do importe financiado, e

  o importe total da comisión anual por emisión e mantemento dunha tarxeta de crédito que é de 0 €.

  As seguintes 5 cotas serán de 250 euros cada unha. 

  O recibo mensual que haberá que pagar será de 1.575,00 e a TAE resultante será do 19,07 %. 

  Se o límite de crédito da súa tarxeta é de 1.500 €, realiza unha compra pola totalidade do límite no mesmo día en que contrata a tarxeta (por exemplo no día 1 de maio) e escolle pagalo en 3 meses, informámolo/a do que pagará: 

  A primeira cota será de 543,50 € e inclúe a parte correspondente de capital, a comisión de xestión de adiamento, que é do 2,9 % do importe financiado, e o importe total da comisión anual por emisión e mantemento dunha tarxeta que é de 0 €. 

  As seguintes 2 cotas serán de 500 euros cada unha. 

  O recibo mensual que terá que pagar será de 1.543,50 e a TAE: 19,23 %. 

  Este sistema é de aplicación específica a cada liquidación concreta para o que se solicitase.