Seguro de atraco en caixeiros

  • Condicións do seguro de atraco en caixeiros da Tarxeta Repsol máis Visa BBVA:

    • O límite máximo por indemnización será de 600 € por sinistro e tarxeta e de 1.200 € por tarxeta e ano.
    • A cobertura do seguro alcanzará os 15 minutos posteriores ao momento da extracción do efectivo.
    • Para recibir a indemnización, deberás aboar 30 € en concepto de gasto por franquía.