Que cobre?

 • Protección para os teus bens
  • Atraco fóra da vivenda. 
  • Subtraccións dentro da vivenda (roubo ou furto).
  • Danos causados ao contido nun roubo. 
  • Bens refrixerados ou conxelados cando, por un feito cuberto, se produza unha avaría no electrodoméstico ou subministración eléctrica.
  • Bens asegurados na vivenda alugada que fosen trasladados a outra vivenda temporal.
  • Danos causados pola electricidade (subida de tensión ou corrente).
  • Uso fraudulento de tarxetas de crédito nas primeiras 24 horas.
  • Gastos de reposición de documentos danados por un risco cuberto.
  Protección para ti
  • Responsabilidade civil dentro da vivenda: indemnizaremos ao propietario polos posibles danos accidentais que poidas causar como inquilino.
  • Responsabilidade civil extracontractual: ata 200.000 € para cubrir a responsabilidade polos posibles danos que causes a terceiros, no ámbito da túa vida privada (exclúese a actividade laboral ou profesional).
  Protección para o inmoble
  • Substitución de pechadura por subtracción de chaves (roubo ou furto).
  • Vivenda de substitución (gastos en hotel, alimentación e lavandaría, ata 7 días).
  • Garantía especial por danos á vivenda:
   • Incendio, explosión e caída de raios.
   • Inundación e danos por líquidos.
   • Chuvia abundante, vento forte, pedrazo ou neve.
   • Rotura de cristais, vidro, mármore, louza sanitaria e vitrocerámica. 
   • Ondas ou impactos desde o exterior. 
   • Danos na vivenda causados por electricidade (subidas de tensión ou corrente).
  • Gastos de restauración estética.