Seguro Vivenda BBVA Alta Gama

Modalidade única con cobertura a todo risco, incluído roubo.

 • Servizos de emerxencia no fogar sen custo adicional. 
 • Cobertura específica para obras de arte e obxectos de valor.
 • Posibilidade de asegurar varias vivendas na mesma póliza.

Que cobre?

 • Coberturas a todo risco
  Con este seguro disporás dunha cobertura única de tipo todo risco danos materiais.

  A modo de exemplo, quedan incluídas na póliza as seguintes coberturas: incendio, explosión, caída de raio e fume, danos por auga, danos causados por electricidade, roubo, vivenda de substitución, responsabilidade civil patronal polos empregados domésticos, e calquera outro dano que non estea excluído da póliza.

   

  Coberturas específicas de xoias, obxectos de valor e obras de arte
  • As xoias e obxectos de valor fican cubertas fronte a calquera dano accidental, roubo ou furto, dentro da vivenda, ou roubo (non furto) fóra da vivenda.
  • As obras de arte quedan cubertas fronte a calquera dano accidental, roubo ou furto sempre que estes ocorran dentro da vivenda.

  Para que as túas pertenzas estean ben aseguradas, é moi importante que declares o valor destes elementos no momento da contratación. Ademais, desta maneira evitarás pagar unha franquía de 500 € por cada sinistro que declares (consulta máis información no apartado "Características"). 

Que servizos extras ofrece?

 • Desde o momento no que contratas o Seguro Vivenda BBVA Alta Gama poderás acceder, sen custo adicional, a estes servizos de emerxencia no fogar: 

  • Fontanaría de urxencia: roturas de conducións fixas de auga na vivenda que impidan a subministración ou obriguen a pechar a chave de paso. 
  • Electricidade de urxencia: falta de enerxía en consecuencia dunha avaría nas instalacións particulares. 
  • Cerrallaría de urxencia: cando sexa necesario restablecer o peche da porta de acceso á vivenda en consecuencia de roubo, intento de roubo ou perda de chave. 
  • Cristalaría de urxencia: cando sexa necesario repor con carácter urxente un cristal para evitar o acceso á vivenda en consecuencia de incendio, explosión, roubo ou rotura accidental.

Características

 • Cales son as súas características principais?
  • É un seguro dirixido a propietarios de vivendas habituais ou secundarias, situadas en España, de máis de 300 m2 e máis de 120.000 euros de contido asegurado.
  • Ofrece unha cobertura única tipo todo risco, danos materiais por causas externas, incluído roubo. Non terás que contratar ningunha cobertura adicional.
  • Dispón de coberturas específicas para xoias, obxectos de valor e obras de arte e cuxo importe debes indicar no momento da contratación.
  • A póliza é de duración anual renovable.
  • Pódense asegurar varias vivendas na mesma póliza.
  • Estarás protexido e non terás que asumir ningún custo adicional por sinistro en todos estes casos:
   • Sean sinistro que superen a contía de 10.000 €. 
   • Cando declarases o valor de xoias, obxectos de valor especial e obras de arte e teñas que facer uso das súas coberturas específicas. 
   • Utilices os servizos de emerxencia no fogar. 

  Unicamente se declaras un sinistro cun valor inferior a 10.000 € terás que pagar unha franquía de 500 €. Por exemplo, se declarases un sinistro por rotura dun cristal de 7.500 €, pagarías 500 € e o resto quedaría cuberto polo teu seguro.

  Para calquera dúbida, consulta co teu xestor persoal.

Necesitas máis información?

Tamén che podería interesar

Ser cliente do BBVA

 • No BBVA ofrecemos unha ampla gama de seguros para protexer todo o que necesites.
 • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
 • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.

Descubre BBVA Bconomy

A ferramenta que te axuda a ter unha economía saudable

Controla os teus gastos, crea o teu colchón financeiro para vivir máis tranquilo ou marca unha meta de aforro.
Seguro Vivenda Alta Gama
Solicitar