Servizo de videoconsulta

  • Todos os asegurados de novas pólizas dos produtos BBVA Más Salud sen copagamento, BBVA Más Salud con copagamento ou BBVA Más Salud Esencial que causen alta nelas no período comprendido entre 1 de maio e 30 de setembro de 2020 contarán gratuitamente cunha ampliación da cobertura asegurada consistente no servizo de videoconsulta en distintas especialidades médicas e urxencias 24 horas. Este servizo de videoconsulta prestarase nos termos establecidos nas condicións xerais da póliza e estará en vigor exclusivamente durante a primeira anualidade desta. Para a segunda ou sucesivas anualidades da póliza, se o tomador estivese interesado en continuar dispondo dos servizos de videoconsulta, poderá contratar algún dos complementos dixitais que se comercialicen para ese fin.