E podes engadir

  • Podes engadir as seguintes coberturas:

    • Clínica Universidade de Navarra:  podes ampliar o teu cadro médico e acceder a esta prestixiosa clínica nas súas sedes de Pamplona ou Madrid. A contratación está dispoñible para asegurados con domicilio habitual en toda España, agás A Rioxa, Navarra e Cantabria.  Inclúense os servizos e especialidades contratados na póliza principal de asistencia sanitaria, sempre e cando a Clínica Universidad de Navarra os ofreza dentro das especialidades concertadas con Sanitas.  É necesario realizar un cuestionario de saúde para contratar este complemento e aplicaranse os períodos de carencia establecidos no Condicionado Xeral da póliza principal para o que se contrate.
    • Asistencia nos Estados Unidos.
    • Estudantes: dirixido a estudantes españois, de entre 10 e 35 anos, que vaian realizar os seus estudos no estranxeiro (mínimo 1 mes e máximo 1 ano). O asegurado contará con: cobertura médica en caso de urxencia ou enfermidade súbita (límite 50.000 € en Europa e 100.000 € no resto do mundo), repatriación, unha cobertura específica para estudantes (que inclúe, entre outras, a indemnización ata 1.000 € por perda de clases ou de matrícula en caso de accidente e/ou enfermidade, ou pagamento dunha nova viaxe de repatriación - límite 3.000 €) e un seguro de accidentes no caso de falecemento ou incapacidade permanente absoluta (ata 18.000 €). O custo deste complemento son 40 €/mes por asegurado (Europa) ou 70 €/mes por asegurado (resto do mundo), que se engadirán ao recibo principal da túa póliza. Se xa o tes contratado e necesitas asistencia durante a túa estancia no estranxeiro, chama ao +34 91 345 65 68. Para máis información sobre límites e coberturas, consulta as condicións particulares da túa póliza.