Canto podes aforrar co BBVA Plan EstarSeguro?

Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros

Esta simulación foi obtida a partir dos importes que incorporaches, que sumamos e dividimos por doce meses e aos que aplicamos o aforro correspondente. O resultado actualizarase para cada simulación que realices e ten unha finalidade puramente informativa. Non substitúe a que resulte da contratación do PLAN ESTARSEGURO e a súa aplicación aos teus seguros BBVA que incorpores a este. Simula cada seguro BBVA para coñecer o teu prezo e canto poderías aforrar.

Para dispor de BBVA Plan EstarSeguro hai que contratar a tarxeta BBVA Plan EstarSeguro, sen xuros, comisións nin custos adicionais. Tarxeta de crédito suxeita á aprobación previa do BBVA. A tarxeta BBVA Plan EstarSeguro só se pode utilizar para pagar as primas de determinados seguros das compañías BBVASEGUROS, S‌.‌A., de Seguros y Reaseguros, BBVA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A., SANITAS S‌.‌A. de Seguros e LIBERTY Seguros, S‌.‌A. Oferta válida ata 31/01/2025. A partir desa data prorrogarase anualmente, sempre que non haxa cambios nas condicións. Nunha operación de 600 € para satisfacer en 12 meses ao tipo de xuro nominal anual do 0%, o importe total que habería que pagar sería de 600 € en cotas mensuais de 50 €; a TAE, taxa anual equivalente, resultante será do 0 %.

Aseguradora Vida: BBVASEGUROS S.A., de Seguros y Reaseguros. Aseguradora fogar, baixa laboral ILT, coche e moto: BBVA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Aseguradoras Saúde: coasegurado ao 50 % entre BBVASEGUROS. S.A., de Seguros y Reaseguros e SANITAS S.A. de Seguros. Aseguradora coche e moto: coasegurado ao 50 % entre BBVASEGUROS. S.A., de Seguros y Reaseguros e 50 % por LIBERTY Seguros S.A. Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A., inscrita no Rexistro Administrativo de Distribuidores de Seguros da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións coa clave OV0060. Ten concertado un seguro de responsabilidade civil profesional.