Que cobre o Seguro Decesos BBVA?

 • Ademais, contarás con estas coberturas extra:

  • Consulta xurídica.
  • Axuda psicolóxica en falecementos traumáticos ou cando se asegurase a menores.
  • Asistencia en viaxe por falecemento, enfermidade ou accidente grave.
  • Redacción e formalización do teu testamento.
  • Servizos especiais (fillos de asegurados falecidos durante a xestación ou antes de cumprir os 30 días e amputacións).