Seguro Coche a todo risco BBVA

Unha das maiores coberturas para o teu coche, con franquías opcionais desde 99 €.

Contrátao comodamente desde a nosa app ou o noso web. 
 • Levamos o teu coche pasar a ITV ou ao taller sen custo durante o primeiro ano.
 • Máis de 600 talleres de confianza para escolleres libremente. 
 • Inclúe rotura de lúas, cobertura en caso de roubo ou incendio, danos propios e perda total do vehículo.

Que cobre o Seguro Coche Todo Risco BBVA?

  • Seguro de responsabilidade civil derivada da condución do vehículo.
  • Asistencia sanitaria garantida ata 1 ano despois da data na que acontecese o accidente, en centros concertados (máximo de 3.000 € en centros de libre elección).
  • Indemnización por incapacidade permanente ou falecemento derivada de accidente para condutores e pasaxeiros.
  • Rotura de vidros.
  • Indemnización por roubo ou incendio.
  • Danos propios do vehículo.
  • Elección libre de taller para reparacións.
  • Guindastre ou coche taller para reparar o teu vehículo en estrada desde o km 0.
  • Indemnización por perda total do vehículo.
  • Protección como peón e ciclista en caso de provocar un accidente con danos a terceiros.
  • Cobertura de todos os extras integrados no coche á saída do concesionario.
  • Tramitación de multas por vía administrativa, incluídos recursos.
  • Defensa xurídica e fianzas.
  • Franquías opcionais desde 99 €.

  Máis información sobre as coberturas

E podes engadir

Que condicións debes cumprir?

 • Requisitos
  • Ter máis de 21 anos.
  • Ter polo menos 2 anos de antigüidade do carné de conducir.

Necesitas máis información?

Ser cliente do BBVA

 • No BBVA ofrecemos unha ampla gama de seguros para protexer todo o que necesites.
 • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
 • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.
Seguro Coche Todo Risco
Simula