Texto legal

  • Bonificación de ata o 3 % bruto do importe traspasado de plans non comercializados ou administrados polo BBVA aos plans detallados no Boletín de Adhesión á Bonificación. O cliente deberase adherir ao Boletín de Bonificación e permanecer no plan contratado polo menos 5 anos. Importes netos traspasados entre 01/04/2020 e 30/06/2020, non bonificados por anteriores campañas. Entidade promotora e depositaria: BBVA; Entidade xestora: BBVA Pensiones, S.A. EGFP. A bonificación por traspaso ten a consideración de rendemento de capital mobiliario suxeito a retención fiscal.​

    Para plans de pensións: Entidade promotora e depositaria: BBVA; Entidade xestora: BBVA Pensiones, S.A. EGFP. 


    Para plans de previsión social individual de Norpensión, EPSV Individual: Socio promotor, entidade depositaria e administradora da EPSV: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Entidade xestora da EPSV: BBVA Asset Management, S.A. SGIIC.