Norpensión Tranquilidad 28, PPS Individual Garantizado

NIVEL DE RISCO
Baixo

Nunha escala de tres niveis de risco: Baixo - Medio - Alto

Recupera o teu capital en 10 anos cunha rendibilidade do 11 % garantido

O BBVA garante que o socio recuperará nun prazo de 10 anos e 6 meses (o día 14 de xullo de 2028) o capital achegado no día 15 de xaneiro de 2018 máis un 11,015 %. Isto supón unha TAE GARANTIDA do 1,0%. En caso de non alcanzar a rendibilidade nesa data, o BBVA aboará aos socios a diferenza.
  • Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • Dirixido a persoas cuxo horizonte de xubilación estea próximo a 2028.