Norpensión Tranquilidad 24 B, PPS

NIVEL DE RISCO
Baixo

Nunha escala de tres niveis de risco: Baixo - Medio - Alto

Os teus aforros cun obxectivo de revalorización do 22 %

EPSV garantido cuxo obxectivo é o logro dunha revalorización do 22,52 %. Actualmente pechado a comercialización.
  • Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • Dirixido a persoas cuxo horizonte de xubilación estea próximo a 2024.