Norpensión Renta Variable, PPS

NIVEL DE RISCO
Alto

Nunha escala de tres niveis de risco: Baixo - Medio - Alto

Diversifica os teus aforros con renda variable

Consigue a posibilidade de ter os teus aforros dun xeito diversificado en diferentes activos de renda variable.
  • 2 Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • 2 Especialmente axeitado para persoas que teñan lonxe a idade de xubilación.