Norpensión Renta Fija, PPS

NIVEL DE RISCO
Baixo

Nunha escala de tres niveis de risco: Baixo - Medio - Alto

Inviste os teus aforros en activos de renda fixa sen risco

Axeitado para persoas con grande aversión ao risco, normalmente nos seus últimos anos de aforro antes da xubilación xa que destina a totalidade do seu patrimonio ao investimento de activos de renda fixa.
  • 2 Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • 2 Axeitado para persoas nos seus últimos anos de aforro antes da xubilación.