Norpensión II, PPS

NIVEL DE RISCO
Medio

Nunha escala de tres niveis de risco: Baixo - Medio - Alto

Investimento en activos de renda fixa

Plan de pensións que destina a maior parte do seu patrimonio ao investimento en distintos activos de renda fixa e entre un 15% e un 35% en activos de renda variable.
  • 2 Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • 2 Dirixido a persoas ao redor do tramo de idade entre 45 e 55 anos.