Norpensión Bonos 3, PPS

NIVEL DE RISCO
Baixo

Nunha escala de tres niveis de risco: Baixo - Medio - Alto

Rendibiliza o teu investimento nun período de 8 anos

EPSV cuxo obxectivo de rendibilidade non garantido consiste en obter unha rendibilidade determinada durante o período da estratexia, que será duns 8 anos.
  • 2 Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • 2 Dirixido a persoas que teñan un horizonte de xubilación ou de permanencia no plan ata o ano 2022.