BBVA Protección 2035, PPI

NIVEL DE RISCO
4/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

O cobramento da prestación ou o exercicio do dereito de rescate só é posible en caso de acaecemento dalgunha das continxencias ou supostos excepcionais de liquidez regulados na normativa de plans e fondos de pensións.

O valor dos dereitos de mobilización, das prestacións e dos supostos excepcionais de liquidez depende do valor de mercado dos activos do fondo de pensións e pode provocar perdas relevantes.

Completa a túa pensión cun plan de xubilación

Dirixido a clientes con aversión ao risco que busquen en todo momento a preservación das achegas ao plan. Actualmente pechado a comercialización.

 

  • Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • Adecuado para persoas que teñan o seu horizonte de xubilación próximo a 2035.