BBVA Plan Renta Fija Internacional Flexible 0-3, PPI

NIVEL DE RISCO
2/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

O cobramento da prestación ou o exercicio do dereito de rescate só é posible en caso de acaecemento dalgunha das continxencias ou supostos excepcionais de liquidez regulados na normativa de plans e fondos de pensións.

O valor dos dereitos de mobilización, das prestacións e dos supostos excepcionais de liquidez depende do valor de mercado dos activos do fondo de pensións e pode provocar perdas relevantes.

Completa a túa pensión cun plan de xubilación

Aposta pola xestión activa e flexible da renda fixa internacional da man da ampla experiencia de BBVA Asset Management.
  • 2 Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • 2 Adecuado para persoas que preferiblemente teñan como horizonte de xubilación o medio prazo.