BBVA Plan Multiactivo Moderado, PPI

NIVEL DE RISCO
4/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

O cobramento da prestación ou o exercicio do dereito de rescate só é posible en caso de acaecemento dalgunha das continxencias ou supostos excepcionais de liquidez regulados na normativa de plans e fondos de pensións.

O valor dos dereitos de mobilización, das prestacións e dos supostos excepcionais de liquidez depende do valor de mercado dos activos do fondo de pensións e pode provocar perdas relevantes.

Completa a túa pensión cun plan de xubilación

Confía os teus aforros a unha xestión activa e diversificada, a través dos vehículos de investimento máis eficientes e cun nivel de renda variable entre o 20 % e o 60 %.
  • Achega inicial ou extraordinaria: 30,05 €.
  • Axeitado para persoas cun horizonte afastado da xubilación.