BBVA Plan Multiactivo Conservador, PPI

NIVEL DE RISCO
3/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

O cobramento da prestación ou o exercicio do dereito de rescate só é posible en caso de acaecemento dalgunha das continxencias ou supostos excepcionais de liquidez regulados na normativa de plans e fondos de pensións.

O valor dos dereitos de mobilización, das prestacións e dos supostos excepcionais de liquidez depende do valor de mercado dos activos do fondo de pensións e pode provocar perdas relevantes.

Completa a túa pensión cun plan de xubilación

Confía os teus aforros a unha xestión activa e diversificada, a través dos vehículos de investimento máis eficientes e cun nivel de renda variable de 0 % a 30 %.
  • 2 Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • 2 Axeitado para persoas ao redor do tramo de idade entre 40 e 55 anos.