BBVA Plan Jubilación 2040, PPI

NIVEL DE RISCO
5/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

O cobramento da prestación ou o exercicio do dereito de rescate só é posible en caso de acaecemento dalgunha das continxencias ou supostos excepcionais de liquidez regulados na normativa de plans e fondos de pensións.

O valor dos dereitos de mobilización, das prestacións e dos supostos excepcionais de liquidez depende do valor de mercado dos activos do fondo de pensións e pode provocar perdas relevantes.

Completa a túa pensión cun plan de xubilación

Unha única solución de aforro con asignación dinámica de activos que adapta a carteira a medida que se vai achegando a túa data de xubilación.
  • 2 Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • 2 Axeitado para persoas cun horizonte de xubilación próximo a 2040.