BBVA Plan Horizonte 2025, PPI

NIVEL DE RISCO
4/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

O cobramento da prestación ou o exercicio do dereito de rescate só é posible en caso de acaecemento dalgunha das continxencias ou supostos excepcionais de liquidez regulados na normativa de plans e fondos de pensións.

O valor dos dereitos de mobilización, das prestacións e dos supostos excepcionais de liquidez depende do valor de mercado dos activos do fondo de pensións e pode provocar perdas relevantes.

Completa a túa pensión cun plan de xubilación

Plan de pensións que irá adaptando o seu perfil de risco para un perfil máis conservador no que prime a seguridade sobre a rendibilidade segundo se achegue o ano 2025. Actualmente pechado a comercialización.
  • Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • Axeitado para persoas cun horizonte de xubilación próximo a 2025.