BBVA Plan Consolidación 85, PPI

NIVEL DE RISCO
5/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

O cobramento da prestación ou o exercicio do dereito de rescate só é posible en caso de acaecemento dalgunha das continxencias ou supostos excepcionais de liquidez regulados na normativa de plans e fondos de pensións.

O valor dos dereitos de mobilización, das prestacións e dos supostos excepcionais de liquidez depende do valor de mercado dos activos do fondo de pensións e pode provocar perdas relevantes.

Completa túa a pensión cun plan de pensións

Plan de pensións de renda variable mixta cuxo obxectivo consistirá en lograr que o seu valor liquidativo diario non sexa inferior ao 85 % do máximo valor liquidativo histórico atinxido polo fondo.
  • Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • Dirixido a persoas que, preferiblemente, teñan lonxe a idade de xubilación.