BBVA Plan 50, PPI

NIVEL DE RISCO
3/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

O cobramento da prestación ou o exercicio do dereito de rescate só é posible en caso de acaecemento dalgunha das continxencias ou supostos excepcionais de liquidez regulados na normativa de plans e fondos de pensións.

O valor dos dereitos de mobilización, das prestacións e dos supostos excepcionais de liquidez depende do valor de mercado dos activos do fondo de pensións e pode provocar perdas relevantes.

Completa a túa pensión cun plan de xubilación

Produto de aforro para a xubilación dirixido a persoas con idade superior a 50 anos, que ofrece a posibilidade de investir no mercado global de renda fixa e renda variable dunha maneira diversificada.
  • Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • Dirixido a persoas cun tramo de idade superior a 50 anos.