BBVA Plan 30, PPI

NIVEL DE RISCO
5/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Completa a túa pensión cun plan de xubilación

Produto de aforro para a xubilación que ofrece a posibilidade de investir no mercado global de renda variable e renda fixa dunha forma diversificada.
  • Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • Dirixido a persoas cuxo tramo de idade se encontre entre 30 e 40 anos.