Quality Mejores Ideas, FI

NIVEL DE RISCO
5/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

As mellores ideas de investimento en cada momento de mercado

Escolle as mellores ideas de investimento en cada momento de mercado, investindo nas rexións, sectores, temas e ideas de longo prazo que o equipo xestor do fondo considere que contan cun maior potencial de apreciación.
  • Investimento mínimo: 30 €.
  • Para posicións a máis de 3 anos.