Quality Commodities, FI

NIVEL DE RISCO
5/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Diversifica o investimento dos teus activos en materias primas

Fondo de fondos que inviste nunha carteira diversificada de activos cuxa rendibilidade está relacionada coas materias primas.
  • 2 Investimento mínimo: 3.000 €.
  • 2 Para posicións a máis de 5 anos.