Multiactivo Mixto Renta Fija, FI

NIVEL DE RISCO
3/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Inviste en renda fixa atendendo o rating e sen perder máis do 30 %

O fondo inviste principalmente en renda fixa, tendo en conta o seu rating, e a exposición ao risco divisa non superará o 30 %. 
  • Investimento mínimo: 601 €.
  • A duración da carteira de renda fixa será como máximo de 5 anos.