Metrópolis Renta, FI

NIVEL DE RISCO
7/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Investimento global en activos de renda fixa ou variable en mercados da OCDE

Fondo de investimento global que inviste directa ou indirectamente en activos de renda fixa ou renda variable. A exposición da carteira realízase principalmente en mercados da OCDE. 
  • Investimento mínimo: 5.000.000 €.
  • Para posicións a máis de 1 ano.