Fondo de Permanencia, FI

NIVEL DE RISCO
2/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Inviste en renda fixa nacional e internacional ou variable ata o 20 %

Fondo que inviste fundamentalmente en títulos de renda fixa, tanto nacional como internacional, e a porcentaxe investida en renda variable será inferior ao 20 %. 
  • 2 Investimento mínimo: 600 €.
  • 2 Para posicións a máis de 3 anos.