CX Oportunitat Borsa, FI

NIVEL DE RISCO
2/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Inviste en xestión pasiva e limita as túas perdas ao 5 %

Fondo de investimento de xestión pasiva cuxo obxectivo de xestión é limitar en 30 de abril de 2020 a perda máxima ao 5 % do investimento inicial de 9 de abril de 2015, ou mantida (axustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) e, se for o caso, unha rendibilidade ligada a 3 accións. 
  • Investimento mínimo: 1.000 €
  • Para posicións a máis de 5 anos.