CX Evoluciò Rendes Maig 2020, FI

NIVEL DE RISCO
3/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Rendemento do 100 % en 2020, tras 6 reembolsos obrigatorios

O obxectivo de rendibilidade non garantido consiste en que o valor do investimento en 4 de maio de 2020 sexa polo menos igual ao 100 % do valor en 28 de marzo de 2014 tras 6 reembolsos anuais obrigatorios. 
  • Investimento mínimo: 1.000 €
  • Para posicións ata o vencemento da garantía o 4 de maio de 2020.