CX Evolució Rendes Creixent, FI

NIVEL DE RISCO
4/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Rendemento do 100 % con rendibilidade fixa adicional

Obter no vencemento 100 % do investimento inicial, así como unha rendibilidade fixa adicional mediante reembolsos obrigatorios de importes crecentes. 
  • 2 Investimento mínimo: 1.000 €
  • 2 Para posicións ata o vencemento da garantía no día 15 de novembro de 2021.