CX Evoluciò Rendes 5, FI

NIVEL DE RISCO
3/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Inviste en renda fixa internacional pública e privada

Fondo de renda fixa internacional que inviste indistintamente en activos de renda fixa privada ou pública, de calquera duración sen expresar ningunha preferencia, en países membros da OCDE ou non, incluídos os emerxentes. 
  • Investimento mínimo: 1.000 €
  • Para posicións ata o vencemento da garantía no día 3 de maio de 2021.