CX Evoluciò Borsa 3, FI

NIVEL DE RISCO
2/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Obtén no vencemento o 100 % do teu investimento inicial

Obter no vencemento o 100 % do investimento inicial en 29 de xaneiro de 2016, ou mantido (axustado por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) e, se for o caso, unha rendibilidade ligada a 3 accións. 
  • 2 Investimento mínimo: 1.000 €
  • 2 Para posicións a máis de 6 anos.