CX Evoluciò Borsa 2, FI

NIVEL DE RISCO
1/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Fondo de xestión pasiva con obxectivo de xestión no vencemento ou mantida

Fondo de investimento de xestión pasiva cuxo obxectivo de xestión é obter no vencemento o investimento inicial en 4 de marzo de 2015, ou mantida (axustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) e, se for o caso, unha rendibilidade ligada a 3 accións.
  • Investimento mínimo: 1.000 €
  • Para posicións a máis de 6 anos.