CX Evoluciò 6, FI

NIVEL DE RISCO
3/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Rendemento do 100 % con rendibilidade fixa adicional

Obter no vencemento o 100 % do investimento inicial máis unha rendibilidade fixa adicional. O obxectivo de rendibilidade é unha estimación da xestora, podería non acadarse e non está garantido. 
  • Investimento mínimo: 1.000 €
  • Para posicións ata o vencemento da garantía no día 3 de maio de 2021.