Comparador de Fondos de Investimento BBVA

Catálogo de fondos de investimento

BBVA pon á túa disposición unha ampla gama de fondos de investimento, cos que o partícipe pode encontrar o produto máis axeitado para as súas necesidades, sexa cal for o seu perfil como investidor.

Existen fondos para investidores conservadores, para aqueles dispostos a correr máis riscos e tamén un gran abano de produtos intermedios. Por exemplo, podes contratar fondos de renda fixa cun perfil de risco baixo, sendo o tipo de xuro o factor que máis inflúe na súa evolución. Tamén fondos de renda variable, que invisten a maior parte do patrimonio en accións, cunha rendibilidade potencial maior e un risco tamén máis elevado. Existen, ademais, fondos de renda mixta, que diversifican o investimento entre activos de renda fixa e variable.

Hai outro tipo de fondos que non encaixan en ningunha das categorías anteriores, como os fondos globais, cuxa política de investimento non está definida dunha forma precisa, podendo variar a porcentaxe que invisten en renda fixa ou variable, a moeda na que se denominan os activos ou a súa distribución xeográfica.

Comparar os fondos de investimento que ofrece BBVA é a mellor maneira de dispor da información máis completa para acometer o investimento que mellor se adapte ao noso perfil. Ademais de datos como o investimento mínimo, o valor liquidativo, o perfil de risco ou o horizonte de investimento recomendado, o comparador de fondos de investimento do BBVA tamén ofrece unha serie de gráficos interactivos nos que poderás seguir a evolución de cada un dos produtos, a súa composición de activos, as comisións, os datos históricos ou os datos estatísticos de risco.