BBVA Fusión Corto Plazo, FI

NIVEL DE RISCO
1/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Activos de renda fixa pública e privada en euros

Fondo de renda fixa a curto prazo que inviste en activos de renda fixa pública e privada denominados en EUR e os activos que a compoñen non superarán os 18 meses ata o vencemento.
  • Investimento mínimo: 180.000 €.
  • Para posicións a curto prazo.